Wspomaganie wzrostu roślin i odporności upraw

Aktywne i dokładnie sprawdzone

W odpowiedzi na oczekiwania klientów bezustannie badamy i rozwijamy czynniki wpływające na odporność i witalność upraw. Właściwy klimat, wystarczające oświetlenie, dobra gospodarka wodna, precyzyjnie dobrane składniki odżywcze w glebie, zintegrowane techniki zwalczania szkodników — to wszystko przykłady czynników pozytywnych. W miarę rozwoju technik genetycznych i zwiększania różnorodności upraw potrzeba optymalizacji kondycji i potencjału roślin będzie odgrywać kluczową rolę w zrównoważonym rolnictwie.

Coraz poważniejsze ograniczenia zasobów wymuszają w XXI w. zwrot całego rolnictwa ku metodom bardziej zrównoważonym. Firma Koppert już od 50 lat jest w awangardzie biotechnologii upraw, w ścisłej współpracy z partnerami dążąc do zwiększania naturalnej odporności roślin, opracowywania strategii zwalczania chorób i szkodników roślin oraz optymalizowania plonów.

Integralne aspekty tego podejścia to tworzenie i utrzymywanie bioróżnorodności w zdrowej strefie korzeniowej oraz wpływanie na przyswajalność składników odżywczych w celu precyzyjnego stymulowania rozwoju pożądanych cech roślin na całej drodze z miejsca uprawy do konsumenta.

Rozwiązania NatuGro optymalizują synergiczny związek rośliny ze środowiskiem zarówno na ziemi, jak i pod jej powierzchnią. W miarę jak uprawy stają się bardziej odporne i lepiej zrównoważone, otwierają się nowe możliwości rozwoju. Przekłada się to na liczne korzyści długoterminowe, w tym większą odporność roślin na stres, wyższe plony, lepszą jakość i ograniczenie roli środków nieorganicznych w dostarczaniu składników odżywczych i zwalczaniu chorób roślin.

Optymalizacja potencjału roślin

W każdej sytuacji agronomicznej maksymalne wykorzystanie potencjału roślin wiąże się z pewnymi trudnościami. Przyczyny problemów mogą być różne — od niewłaściwych proporcji składników odżywczych, zagrożenia chorobami i szkodnikami oraz problemów z jakością wody i gleby po ograniczenia rynkowe i finansowe.

Firma Koppert koncentruje się na relacjach między rośliną a jej otoczeniem.

1. Mikroorganizmy

Wszystko zaczyna się strefy korzeniowej (ryzosfery) i optymalizacji wymiany substancji między korzeniami rośliny a glebą.

Zwiększanie bioróżnorodności w strefie korzeniowej dzięki inokulantom ryzosfery

  • Fitostymulacja i wiązanie azotu przez rośliny
  • Zwiększanie rozpuszczalności substancji mineralnych i poboru składników odżywczych przez rośliny
  • Eliminowanie chorób i szkodników roślin
  • Kondycja podłoża/gleby
  • Zdrowie korzeni i skuteczne przyjmowanie się upraw

Produkty Koppert: Trianum P, Trianum G, Panoramix.

2. Naturalne biostymulatory i bionawozy

W miarę zmian warunków otoczenia i przechodzenia przez kolejne etapy rozwoju rośliny umiejętność stymulowania znanych i dokładnie określonych naturalnych reakcji roślin może znacząco przyczynić się do osiągania przyjętych celów rozwoju roślin i zintegrowanego zarządzania uprawami.

Stosowanie biostymulatorów o precyzyjnie ustalonym działaniu pozwala producentom i detalistom mieć pewność, że wzrost roślin jest zrównoważony i dobrze są przygotowane do następnej fazy rozwojowej. Działanie tych środków może dotyczyć przyjęcia się uprawy, produkcji owoców i kwiatów, jakości plonów i kontrolowania chorób.

Produkty Koppert: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Veni Calcium

Produkty

Potrzebujesz pomocy?