Kategoria: Aktualności
Data publikacji: grudnia 05, 2022

Światowy Dzień Gleby

5 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Gleby wprowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Żywienia i Rolnictwa. To święto ma na celu podniesienie świadomości na temat utrzymywania zdrowych ekosystemów oraz podkreślać, że gleby są kluczowym komponentem środowiska przyrodniczego. Dobrostan ludzkości jest silnie związany z odpowiednim stanem gleb na całej planecie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: „Gleba: tam, gdzie zaczyna się żywność”.

Utrata składników odżywczych z gleb jest głównym procesem degradacji zagrażającym naszemu odżywianiu. Jest uznawany za jeden z najbardziej krytycznych problemów na poziomie globalnym dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju na całym świecie. To bardzo proste - gdy gleba ulega degradacji, a składniki odżywcze nie są uzupełniane, traci zdolność do podtrzymywania życia.

Co możemy zrobić, by polepszyć stan gleb?

- Przyjęcie długoterminowych zrównoważonych praktyk gospodarowania glebą

- Ochrona sieci glebowo-pokarmowej

- Recykling składników odżywczych

- Wybór biologicznej ochrony przed szkodnikami

Dodawanie materii organicznej do gleb zamiast sztucznych nawozów to jedyny sposób, aby zabezpieczyć naszą przyszłość i pomóc roślinom stać się silniejszymi i zdrowszymi z korzyścią dla zdrowia ludzi i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

W Koppert jesteśmy tego w pełni świadomi i staramy się wspierać zdrowe gleby, dzięki którym uprawy są zdrowe i zachowują różnorodność biologiczną. Jak to robimy? Dzięki naszym biostymulatorom, które poprawiają zdrowie gleb i wzmacniają system korzeniowy. Zapewniamy również biologiczne alternatywy dla środków chemicznych do zwalczania szkodników i chorób. Nasze produkty nie wpływają w negatywny sposób na zdrowie gleb. Ponadto jesteśmy partnerem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Czy wiesz, że.. ?

(statystyki dostarczone przez FAO)

• 95% naszej żywności pochodzi z gleb,

• 18 naturalnie występujących pierwiastków chemicznych są kluczowe dla roślin, a gleba dostarcza 15 z nich,

• produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o 60%, aby móc zaspokoić światowe zapotrzebowanie na żywność w 2050 roku,

• 33% gleb jest zdegradowanych,

• nawet o 58% więcej żywności można by wyprodukować, dzięki zrównoważonemu gospodarowaniu glebą.