Kategoria: Aktualności
Data publikacji: stycznia 12, 2023

Porady dotyczące zapylania w warunkach zimowych

Porady dotyczące zapylania w warunkach zimowych

6 tygodni przed i po najkrótszym dniu, producenci mogą doświadczyć sytuacji
zmniejszonego zapylania. Poniżej przedstawiamy podsumowanie działań zapobiegających temu problemowi, a także przegląd głównych przyczyn ich występowania.

Wskazówka 1: Umieszczenie uli wysoko w szklarni.

W miejscu w którym ule będą miały dostęp do wczesnego światła dziennego,
Uli nie umieszcza się w uprawie między liśćmi (może to spowodować podwyższenie wilgotności w ulu),
Pod osłonami termicznymi (*) lub folią.

Wskazówka 2: Stworzenie okresu minimum 2 godzin dziennie korzystnych warunków zapylania.

Między 10:00 a 15:00 (okres o największej intensywności światła dziennego),
Upewnienie się, że kwiaty są otwarte (czas może się różnić w zależności od
czasu rozpoczęcia doświetlania),
Kurtyny cieniujące powinny być otwarte,
Wilgotność poniżej 80%, a najlepiej 75%.

(*; I: Im bliżej kurtyn cieniujących, tym mniejszy wpływ redukcji światła. II: najlepiej sprawdzić stopień filtrowania UV w kurtynach cieniujących (specyfikacja od producenta) w przypadku, gdy problem z aktywnością będzie się utrzymywał. Niektóre kurtyny cieniujące mają wysokie filtry UV 50%, co redukuje światło widzialne dla trzmieli jeszcze bardziej)

Główne przyczyny zmniejszonej aktywności zapylania w zimie

1. Niższe poziomy światła (90-100 watów / 230-240 umol) wokół ula spowodują zmniejszenie aktywności zapylania.

Często jest to wynikiem zamknięcia kurtyn cieniujących w ciągu całego dnia lub jego części
Ule są umieszczone zbyt nisko w szklarni. W rezultacie ul może nie uaktywnić się
lub uaktywnić się znacznie później. W dolnej części szklarni dostępne jest tylko
10% światła dziennego.

Uwaga:
Wysokie ceny energii są dla producentów dodatkowym powodem do zamykania kurtyn cieniujących, również w ciągu dnia, co powoduje problemy z zapylaniem!
W dniach o wyjątkowo słabym świetle (śnieg) zaleca się zamykanie uli, ponieważ może to spowodować masową utratę żerujących trzmieli.

2. Zbyt wysoka wilgotność wokół uli i kwiatów. Wilgotność powyżej 80% może spowodować:

Pozostanie trzmieli w ulu, ponieważ pyłek w kwiatach stanie się zbyt mokry/lepki.
W rezultacie trzmiele nie będą mogły zbierać pyłku,
Nie umieszczaj uli między liśćmi, ponieważ wilgotność wokół nich w uprawie może być wyższa niż średnia wilgotność w szklarni!
Najlepsi producenci codziennie tworzą 2-godzinne okno ze zmniejszoną wilgotnością. Zwykle używają w tym celu rur grzewczych w uprawie.
2-godzinne okno powinno być stworzone między 10:00 a 15:00 (okres z największą ilością światła dziennego) w momencie, gdy kwiaty są otwarte.

3. Jakość roślin
Na jakość roślin mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak ekstremalna temperatura, niski poziom światła, wirusy, wysoka wilgotność itp. Zazwyczaj połączenie słabego światła
i wysokiej wilgotności jest głównym powodem problemów w zimie.

4. Kwiaty zamykają się za wcześnie
Kwiaty mogą zamykać się przed godziną 11:00 pozostawiając trzmielom zbyt krótkie okno czasowe na zapylenie (między 9:30 a 11:00). Przedwczesne zamykanie się kwiatów jest wynikiem rozpoczęcia doświetlania o godzinie 22:00 lub 23:00 poprzedniego wieczoru. Nigdy nie rozpoczyna się doświetlania przed północą.