Kategoria: Aktualności
Data publikacji: czerwca 22, 2022

Feromony - przegląd pułapek oraz substancji wabiących

Feromony są substancjami chemicznymi, które wytwarzane są przez organizmy żywe. Służą one do komunikowania się między organizmami, choć zarówno ich wydzielanie, jak i odbieranie jest nieświadome. Istnieją różne rodzaje feromonów, które mogą służyć rozmaitym celom, np. wabić samice lub samca w okresie rozrodczym ale także odstraszać inne organizmy żywe.

Feromony mogą mieć zastosowanie także w procesie zwalczania szkodników. Mają one na celu zwabienie owadów do pułapek lub taśm klejących, które nie pozwalają im się uwolnić. Stężenie feromonów wykorzystywanych w pułapkach jest o wiele wyższe niż to występujące w przyrodzie, dlatego szkodniki nie mogą oprzeć się ich działaniu.

W naszej działalności wykorzystujemy feromony płciowe w połączeniu z pułapkami odławiającymi szkodniki. Feromony, które są dostępne to Pherodis:

Adoxophyes orana

• Agrotis segetum

• Agrotis ipsilon

• Anarsia lineatella

Autographa gamma

• Cacoecimorpha pronubana

• Cameraria ohridella

• Ceratitis capitata

• Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

• Cossus cossus

• Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

• Cydia funebrana

Cydia pomonella

• Cydia pyrivora

• Cydia splendana

• Cylas formicarius elegantul

• Dacus oleae

Duponchelia fovealis

• Eupoecilia ambiguella

• Euzophera punicaella

• Grapholita lobarzewskii

• Grapholita molesta

• Helicoverpa armigera

• Heliothis virescens

• Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

• Lobesia botrana

Mamestra brassicae

• Musca domestica

• Operophtera brumata

• Opogona sacchari

• Ostrinia furnacalis

• Ostrinia nubinalis (EZ-strain)

• Pandemis heparana

• Pectinophora gossypiella

• Phtorimaea operculella

• Phyllonocyter corylifoliella

• Phyllonorcyter blancardella

Planococcus citri

• Plodia / Ephestia

Plutella xylostella

• Prays oleae

Rhagoletis cerasi

• Rhynchophorus ferrugineus

• Riptortus clavatus

• Sesamia nonagrioides

• Spodoptera exigua

• Spodoptera littoralis

• Spodoptera litura

• Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis

• Synanthedon pyopaefo

• Synanthedon tipuliformis

• Tecia solanivora

• Thaumetopoea processionea

• Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

• Trichoplusia ni

Tuta absoluta

• Vitacea polistiformis

• Zeuzera pyrina

Feromony występują w różnych formach, np. ampułek, strzykawek czy płynu. Do każdego z feromonów posiadamy dedykowane pułapki, które skutecznie uniemożliwiają szkodnikom uwolnienie się. Poniżej znajdują się kluczowe informacje dotyczące każdej z pułapek.

Przegląd pułapek

Buxatrap

W połączeniu z feromonem Pherodis (w strzykawce lub ampułce) Buxatrap jest najlepszym wyborem w odławianiu ćmy bukszpanowej. Pułapka ta wyposażona jest w dwa koszyczki, co daje sporą przewagę nad innymi pułapkami dostępnymi na polskim rynku. Pułapka pozwala na odławianie samców ćmy, dzięki czemu szkodniki mają ograniczone możliwości rozmnażania się. Pułapkę wiesza się w okolicy bukszpanów za pomocą sznurka lub na pałąku wbitym w ziemię. Do pułapki nie wlewa się płynów, lecz stosuje się feromon w strzykawce lub kapsułce. Stosowanie produktu z feromonem w kapsułce pokazane jest na filmie - kliknij. Stosowanie feromonów w strzykawkach pokazaliśmy tutaj: kliknij.

Deltatrap

Dedykowana jest zwalczaniu ciem oraz wełnowców. Pułapka ma kształt charakterystycznego trójkąta z lepkim dnem, gdzie umieszcza się kapsułkę z feromonem. Można ją stosować zarówno na zewnątrz, jak i pod osłonami. Pułapka ta wyposażona jest w lep do którego przywierają dorosłe samce szkodnika. Umożliwia to ich identyfikację, liczenie ale także zmniejszenie ilości jaj składanych przez samice poprzez odławianie samców. Deltatrap rozwiesza się ok. 10 centymetrów powyżej roślin w dostępnych miejscach, by możliwym było sprawdzenie ilości odłowionych szkodników.

Tutasan

Pułapka Tutasan przeznaczona jest odławianiu skośnika pomidorowego (Tuta absoluta). Tutasan powinien być używany w połączeniu z dedykowanym szkodnikowi feromonem – Pherodis Tuta absoluta . Co ważne – pułapka odławia głównie samce szkodnika, co zmniejsza ich potencjał reprodukcyjny. Tutasan napełnia się wodą z mydłem lub olejem, dzięki czemu szkodniki topią się w płynie i nie mogą uciec.

Drososan

Pułapki Drososan należy używać w połączeniu z preparatem wabiącym muszkę plamoskrzydłą (Drosophila suzukii) – Fruit Fly Attractant. Substancja wabiąca składa się z mieszaniny cukrów, octu i mydła. Przyciąga ona muszki i sprawia, że chętnie wchodzą do wnętrza pułapki Drososan, a następnie toną w cieczy. Pułapka wraz z atraktantem jest wykorzystywana do monitoringu występowania i odławiania muszek plamoskrzydłych oraz różnego rodzaju muszek owocowych. Pułapka sprawdzi się w różnych uprawach owocowych.

Picusan

Pułapek Picusan należy używać do obserwowania występowania i wychwytywania pleśniakowca lśniącego. Szkodnik ten występuje głównie na fermach drobiu. Przed ustawieniem pułapki Picusan należy zamontować zieloną nakładkę na szczycie pułapki, a następnie umieścić we wnętrzu pułapki garść paszy dla zwabienia pierwszych pleśniakowców. Pleśniakowce w sytuacjach stresowych wydzielają feromony, które wabią kolejne osobniki do pułapki. Im więcej pleśniakowców będzie w pułapce, tym więcej osobników będzie zwabionych do jej wnętrza.

Bardzo ważne

Pułapki feromonowe należy regularnie sprawdzać. Dzięki temu można zauważyć moment pojawienia się szkodnika na plantacji oraz dokonać oceny jego liczebności. Feromony we wszystkich pułapkach należy co jakiś czas wymieniać, najczęściej co około 6-8 tygodni. Pułapki należy wymieniać w momencie, gdy są już niezdatne do użytku, np. oklejony lep w przypadku Deltatrapu lub nieszczelności, np. Buxatrap czy Drososan.