Kategoria: Aktualności
Data publikacji: maja 12, 2022

Biologiczne metody zwalczania much

Wzrost temperatury jest równoznaczny z pojawieniem się much. Problem jest szczególnie duży w miejscach hodowli zwierząt. Owady te drażnią zwierzęta oraz przenoszą choroby. Populacja much rozwija się bardzo szybko, latem rozwój trwa od 8-12 dni, a jeden dorosły osobnik może złożyć nawet do tysiąca jaj. Oznacza to, że przy braku podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych, problem stanie się nie do opanowania.

Walka chemiczna staje się coraz trudniejsza. Jest to spowodowane tym, że owady dość szybko wytwarzają odporność na zawarte w insektycydach substancje aktywne. Złożoność procesu rejestracji utrudnia wprowadzenie nowych środków do zwalczania much, przez co na rynku jest dostępnych coraz mniej skutecznych produktów. Równocześnie te, które pozostały są nadużywane, co skutkuje wytworzeniem kolejnej odporności much.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie metod biologicznych. Brak uodpornienia i wysoka skuteczność sprawia, że coraz więcej hodowców wykorzystuje je w swojej produkcji. Koppert oferuje dwa produkty, pozwalające dopasować rozwiązanie do wielkości i rodzaju produkcji zwierzęcej.

BIOPAR to puparia błonkówek Muscidifurax raptorellus. Wykorzystuje się je do zwalczania much występujących w stajniach i oborach, w tym muchy domowej (Musca domestica), bolimuszki (Stomoxys spp.) i zgniłówki (Fannia spp.) — gatunków stanowiących 95% populacji much w miejscach gromadzenia obornika. Puparia wystarczy rozsypać równomiernie na ściółce w suchych, nieudeptywanych miejscach (najlepiej wzdłuż ściany). W gospodarstwach z płytką ściółką należy podsypywać tylko miejsca, gdzie zalega ściółka lub pasza. Aplikację należy rozpocząć wiosną i powtarzać przez cały okres występowania much, co 2-3 tygodnie. Dostępne są dwie wielkości opakowań 15 000 i 150 000 pupariów. Mniejszy wariant starcza na powierzchnię 100 m2.

Błonkówki z produktu BIOPAR są bardzo małe i latają nisko nad ziemią, nie drażniąc zwierząt.

Naturalnym wrogiem much jest również drapieżna mucha Ophyra aenescens. Owady te stanowią zawartość produktu BIOFLY. Służą do zwalczania muchy domowej, zgniłówki pokojowej i bolimuszki kleparki w zagrodach trzody chlewnej z półpłynnym obornikiem w produkcji na ruszcie. Dorosłe osobniki drapieżnej muchy latają w niskiej odległości nad gnojowicą i szybko zaczynają składanie jaj. Te przekształcają się w pasożytnicze larwy, aktywnie konsumujące larwy much, przerywając ich cykl rozwojowy. Dorosłe osobniki są podobne do muchy domowej, ale nigdy nie siadają na zwierzętach ani ludziach. Latają nisko i cicho na małe odległości, przez co nie niepokoją zwierząt. Nie przelatują do domów – zostają w budynkach inwentarskich. W przeciwieństwie do muchy domowej wybierają miejsca zacienione.

Aplikacja produktu jest bardzo prosta, wystarczy zawiesić otwartą torebkę w miejscach występowania problemów. Introdukcję należy rozpocząć wiosną trzema partiami w dwutygodniowych odstępach. W letnich miesiącach konieczne jest dwukrotne ponowienie aplikacji, aby zachować liczebność pożytecznej muchy na odpowiednim poziomie. Dwie wielkości opakowania przeznaczone są odpowiednio na 50 lub 100 m2. Stosowanie Ophyra aenescens wyklucza używanie preparatów chemicznych w postaci oprysków, podlewania czy też zamgławiania. Można natomiast wykorzystywać lepy, granulaty i lampy owadobójcze.

Przy stosowaniu muchy Ophyra aenescens należy zwrócić uwagę na usuwanie gnojowicy. Jeśli nie przeprowadzamy dezynsekcji i dezynfekcji budynku, nie należy usuwać gnojowicy do końca lecz pozostawić jej górną część (ok 10%) tak, aby nie zniszczyć populacji biomuchy, która zdążyła się już rozwinąć na tzw. kożuchu i może chronić chlewnię przez wiele lat. Zwykle jednak miesza się gnojowicę po wyprowadzeniu zwierząt. Następnie wypompowuje do końca, a budynki dezynfekuje, co oczywiście zmusza do ponownego wprowadzania drapieżników w postaci preparatów biologicznych.