Przędziorki

Przędziorki

Wprowadzenie

Przędziorki to szkodniki wielu upraw. Ich niezwykłe wprost zdolności reprodukcyjne sprawiają, że roztocza te w bardzo krótkim czasie wyrządzają olbrzymie szkody. Najgroźniejszy dla upraw pod osłonami jest przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Gatunki z rodzaju Tetranychus mogą także wyrządzać szkody w uprawach polowych.

 

Biologia

Cykl życiowy przędziorka chmielowca obejmuje pięć stadiów: jajo, larwa, pierwsze stadium nimfy (protonimfa), drugie stadium nimfy (deutonimfa) oraz postać dorosła. W uprawach można zaobserwować wszystkie pięć stadiów rozwojowych przędziorków.

Objawy żerowania

  • Osobniki dorosłe, nimfy i larwy przędziorka żerują na spodzie liści, powodując powstawanie żółtych plam. W przypadku silnie zaatakowanych roślin, żółknąć mogą całe liście. Prowadzi to do zahamowania wzrostu i obniżenia plonów. W skrajnych przypadkach rośliny mogą nawet zamierać.
  • Nimfy oraz osobniki dorosłe wytwarzają przędzę, która obniża walory estetyczne roślin. W przypadku pojawienia się dużej liczby szkodników, rośliny mogą zostać całkowicie pokryte przędzą.
Produkty do zwalczania przędziorki
Macrolophus pygmaeus
Neoseiulus californicus
Feltiella acarisuga
Phytoseiulus persimilis