Produkty do monitoringu

wraz ze specyficznym dla danego gatunku feromonem
Żółte tablice lepowe PE
Niebieskie tablice lepowe PE
Substancja wabiąca wciornastki (Thripidae)
Feromony specyficzne gatunkowo