Appiwasp

Nazwa naukowa:
Muscidifurax raptorellus
Popularna nazwa:
Pasożytnicza osa
APPIWASP_2019.png

Użyj do

Użyj do

Kiedy używać preparatu Appiwasp?

Do biologicznego zwalczania much występujących w stajniach i oborach, w tym muchy domowej (Musca domestica), bolimuszki (Stomoxys spp.) i zgniłówki (Fannia spp.) — gatunków stanowiących 95% populacji much w miejscach gromadzenia obornika.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Appiwasp?

Po przeobrażeniu się w formę dorosłą (w ciągu 2–5 dni od dostarczenia produktu) błonkówki drapieżne zaczną poszukiwać poczwarek much. Po pasożytniczym zaatakowaniu poczwarek upłyną 2–3 tygodnie do pojawienia się nowego pokolenia błonkówek.

Play

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Kartonowa tuba 400 ml zawierająca spasożytowane poczwarki much, z których wykluwa się 15 000 pasożytniczych błonkówek
Kartonowa tuba 3,3 l zawierająca spasożytowane poczwarki much, z których wykluwa się 150 000 pasożytniczych błonkówek

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Appiwasp — stosowanie

  • Preparat należy wysypywać punktowo w miejscach przepoczwarzania się much.
  • Preparat powinien być umieszczany w suchych miejscach, ewentualnie na możliwie suchym oborniku.
  • Rozprowadzać w pobliżu betonu, ścian pomieszczenia lub w kopcach.

Wprowadzanie należy rozpocząć wraz z nadejściem typowej pory pojawiania się much. Jeśli oczekiwany jest szczyt populacji much, dla utrzymania ciągłego dopływu błonkówek może być konieczne częstsze wprowadzanie. Błonkówki pasożytnicze stanowią tylko jeden z elementów zintegrowanego programu zwalczania muchy domowej. Skuteczny program musi również obejmować przestrzeganie odpowiednich procedur sanitarnych w celu niedopuszczania do warunków sprzyjających mnożeniu się much. Obornik powinien być możliwie najbardziej suchy. Należy unikać rozlewania wody i paszy. Ponieważ błonkówki żerują jedynie na poczwarkach much, zalecane jest stosowane odrębnych środków do zwalczania osobników dorosłych.

Dozowanie

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak warunki na miejscu i stopień natężenia inwazji szkodników. Informacje o właściwych metodach należy uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Appiwasp

Ilość

Odstęp (dni)

Częstotliwość

Bydło

200–400/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Cielęta

800–1000/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Konie

200–500/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Świnie (w połączeniu z Appifly)

200–500/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Owce i kozy

400–800/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Kurczaki

2–10/zwierzę

14

w całym sezonie występowania much

Optymalne warunki stosowania produktu Appiwasp

Skuteczność produktu ulega pogorszeniu w temperaturach zbyt niskich (poniżej 15°C) lub zbyt wysokich (powyżej 38°C).

Skutki uboczne

Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Organizmy pożyteczne mają bardzo ograniczoną żywotność, dlatego trzeba je umieścić w odpowiednim dla nich środowisku jak najszybciej po odbiorze. Niespełnienie tego warunku może mieć negatywny wpływ na jakość tych organizmów. W razie konieczności przechowania produktu Appiwasp należy przestrzegać poniższych instrukcji. Firma Koppert Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

  • Wykorzystać produkt bezpośrednio po dostarczeniu.
  • Czas przechowywania po otrzymaniu: maks. 5 dni.
  • Temperatura przechowywania: 10–15°C.
  • Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.