Nicienie - najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące nicieni, zasad ich stosowania, przechowywania oraz informacji prawnych z nimi związanych. Pytania i odpowiedzi można również pobrać w formacie pdf.

Ogólne informacje o nicieniach

 • Co to są nicienie?
  Co to są nicienie?

  Nicienie to mikroskopijnie małe (0,6 do 1 mm), niesegmentowane organizmy, które występują w glebie na całym świecie.

 • Czy istnieją różne typy nicieni?
  Czy istnieją różne typy nicieni?

  Tak, istnieją nicienie entomopatogeniczne (pasożytnicze dla owadów), nicienie patogeniczne dla roślin i nicienie saprofityczne. Nicienie entomopatogeniczne są naturalnymi wrogami wielu szkodników.

 • Czy wszystkie gatunki nicieni są nieszkodliwe?
  Czy wszystkie gatunki nicieni są nieszkodliwe?

  Nie. Nicienie patogeniczne dla roślin powodują w nich szkody. Jednak nicienie entomopatogeniczne są w 100% bezpieczne dla roślin, zwierząt i ludzi. Tylko owady mogą być ich żywicielami. Zdecydowanie najwięcej nicieni należy do grupy saprofitów, która żywi się martwą materią organiczną.

 • Jak działają nicienie?
  Jak działają nicienie?

  Nicienie aktywnie poszukują żywiciela, a po zetknięciu się z nim, przenikają do jego wnętrza poprzez naturalne otwory w ciele. Wewnątrz gospodarza nicienie uwalniają bakterie, dzięki którym jego ciało staje się dla nich pożywieniem. Tam przechodzą swój cykl rozwojowy, w ten sposób zabijając szkodnika.

 • Czy istnieją różne typy nicieni entomopatogenicznych?
  Czy istnieją różne typy nicieni entomopatogenicznych?

  Tak, najszersza grupa entomopatogenicznych nicieni należy do rodzin Heterorhabditidae lub Steinernematidae. Istnieje jeszcze wiele innych rodzin i gatunków, jednak są one mniej liczne.

 • Czy bakterie uwalniane przez nicienie są groźne?
  Czy bakterie uwalniane przez nicienie są groźne?

  Nie. Ta grupa bakterii jest szkodliwa tylko dla szkodników i nie może przetrwać poza organizmem żywiciela.

 • Czy nicienie mogą zimować?
  Czy nicienie mogą zimować?

  Nie. Nicienie nie mogą przetrwać w bardzo niskich temperaturach oraz poza ciałem żywiciela. Przezimowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy nicienie znajdują się wewnątrz szkodnika i temperatura nie spadnie poniżej 0°C. Jednak takie zjawisko nie zachodzi na dużą skalę.

 • Czy nicienie entomopatogeniczne działają na wszystkich etapach rozwoju szkodnika?
  Czy nicienie entomopatogeniczne działają na wszystkich etapach rozwoju szkodnika?

  To zależy. Niektóre szkodniki są podatne na infekcję nicieniami zarówno w stadium larwalnym jak i dorosłym. Niektóre szkodniki mogą być zainfekowane tylko podczas stadiów larwalnych, a inne tylko jako dorosłe osobniki. Generalnie, nicienie preferują młode larwy, szczególnie w przypadku dużych owadów.

 • Czy nicienie entomopatogeniczne działają tylko wówczas, gdy są aplikowane do gleby?
  Czy nicienie entomopatogeniczne działają tylko wówczas, gdy są aplikowane do gleby?

  Nicienie przeznaczone są głównie do zwalczania szkodników glebowych, jednak wykazują też dobrą skuteczność w przypadku kilku szkodników naziemnych. W takim przypadku, stosowane są nalistnie i wykazują dobrą skuteczność pod warunkiem, że w miejscu aplikacji panuje odpowiednia temperatura i wilgotność. Istnieją zastosowania nicieni przeciwko szkodnikom palmowym, gąsienicom, wciornastkom itp.

Aplikacja

 • Które nicienie powinienem wybrać?
  Które nicienie powinienem wybrać?

  Skontaktuj się ze swoim doradcą, żeby wybrać produkt odpowiadający szkodnikowi, którego chcesz zwalczyć.

 • Jak aplikowac nicienie?
  Jak aplikowac nicienie?

  Nicienie należy stosować z wodą. Po umieszczeniu nicieni w wodzie zawiesinę można rozprowadzać za pośrednictwem systemów opryskiwania/nawadniania najczęściej stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie, czyli za pomocą konewki, opryskiwacza plecakowego, opryskiwacza powietrznego lub innych metod. Nicienie mogą być również rozprowadzane poprzez systemy nawadniania kroplowego, najlepiej te wysokociśnieniowe. Obecnie z wykorzystaniem systemu Dosatron można stosować tylko nasze produkty na bazie nicieni Steinernema feltiae i Steinernema carpocapsae.

  Usuń filtry mniejsze niż 0,3 mm. W razie wątpliwości usuń wszystkie filtry.

   

 • Jakie ciśnienie powinno być ustawione na pompie oraz rozpylaczu?
  Jakie ciśnienie powinno być ustawione na pompie oraz rozpylaczu?

  Ciśnienie w dyszy nie powinno przekraczać 20 barów (190psi), w przypadku konwencjonalnych dysz o dużej objętości.

 • Dlaczego gleba powinna być mokra przed i po zabiegu?
  Dlaczego gleba powinna być mokra przed i po zabiegu?

  Nicienie są wrażliwe na suszę. Suche podłoże może spowodować ich śmierć. Nicienie używają wilgoci oraz cząsteczek gleby do przemieszczania się, dlatego gleba po zabiegu powinna być mokra. Ponadto dyspersja nie jest możliwa bez filmu wodnego.

 • Jak długo po aplikacji podłoże powinno pozostać wilgotne?
  Jak długo po aplikacji podłoże powinno pozostać wilgotne?

  Ważne jest, żeby gleba była mokra kilka tygodni po zastosowaniu nicieni. Tak długo jak gleba jest wilgotna nicienie żyją i aktywnie poszukują ofiary.

 • Czy mogę stosować nicienie na każde podłoże?
  Czy mogę stosować nicienie na każde podłoże?

  Nie, nie każde podłoże jest dobre dla nicieni. Najlepszym podłożem jest wilgotna gleba. Podłoże z wełny mineralnej nie jest odpowiednie, ponieważ nicienie będą się z niego spłukiwać. W przypadku ciężkich gleb niezbędne będą wielokrotne aplikacje.

 • Jakie są optymalne warunki do aplikacji nalistnej?
  Jakie są optymalne warunki do aplikacji nalistnej?

  Nicienie można również stosować przeciwko szkodnikom nalistnym (np. gąsienicom, wciornastkom). Ich skuteczność będzie ściśle związana z czasem przetrwania nicieni na liściach. Najwyższa skuteczność będzie zachowana, gdy:

  - Wilgotność względna jest wysoka (> 75%); wczesne poranki lub wieczory
  - Promieniowanie słoneczne jest niskie; wczesne poranki lub wieczory
  - Temperatura mieści się w zakresie od 15°C do 25°C
  - Zastosowany jest adiuwant (zapytaj konsultantów o kompatybilne adiuwanty)

 • Jaka powinna być temperatura wody w aerozolu?
  Jaka powinna być temperatura wody w aerozolu?

  Preferowana temperatura to 20 – 25°C, nie wyższa niż 30°C. Powyżej 35°C nicienie mogą umierać. Należy uważać z pompą recyrkulacyjną, która może szybko podgrzać wodę w zbiorniku natryskowym powyżej 30 °C,
  szczególnie w gorących porach roku.

 • Jak długo przygotowana zawiesina może czekać na użycie?
  Jak długo przygotowana zawiesina może czekać na użycie?

  Zawiesina musi być użyta niezwłocznie po przygotowaniu. Powinna być dokładnie wymieszana, ponieważ w innym przypadku nicienie opadną na dno i zginą z powodu niedoboru tlenu. Należy cały czas utrzymywać
  zawiesinę w ruchu.

 • Jakie parametry pH oraz przewodności elektrycznej są bezpieczne dla nicieni?
  Jakie parametry pH oraz przewodności elektrycznej są bezpieczne dla nicieni?

  pH powinno oscylować w granicach 4-8, a przewodność elektryczna powyżej 5.

 • Które pestycydy/fungicydy można używać wraz z nicieniami?
  Które pestycydy/fungicydy można używać wraz z nicieniami?

  Nicienie są niewrażliwe na wiele rodzajów pestycydów, dlatego można je używać po zastosowaniu pestycydów lub nawet mieszać w zbiorniku. Aby uzyskać pełną wiedzę na ten temat sprawdź listę efektów ubocznych Koppert na: www.koppert.com/side-effects/ lub pobierz aplikację. Należy unikać mieszania nicieni z nawozami dolistnymi.

 • Jak szybko działają nicienie? Kiedy można spodziewać się efektów?
  Jak szybko działają nicienie? Kiedy można spodziewać się efektów?

  W optymalnych warunkach nicienie mogą zabić owada w ciągu 24–48 godzin. W praktycznych warunkach nicienie będą musiały najpierw znaleźć gospodarza. Efekt leczenia jest silnie zależny od tego ile czasu nicienie będą szukać swojej ofiary.

 • Czy efekty są widoczne gołym okiem?
  Czy efekty są widoczne gołym okiem?

  Zainfekowane larwy zmieniają kolor. Dzieje się tak z powodu aktywności bakterii i nicieni wewnątrz gospodarza. W przypadku Heterorhabditis, larwy stają się różowoczerwonawe, a w przypadku Steinernema żółtobrązowe. W praktyce zainfekowane larwy owadów szybko stają się śluzowate i tym samym bardzo ciężko je znaleźć. Spadek presji szkodników jest najlepszą oznaką skuteczności aplikacji.

 • Jak długo działają nicienie/jak długo mogą przetrwać po aplikacji?
  Jak długo działają nicienie/jak długo mogą przetrwać po aplikacji?

  W odpowiednich warunkach nicienie mogą pozostać przy życiu i poszukiwać żywiciela w glebie przez kilka tygodni.

Uwarunkowania prawne

 • Czy potrzebuję licencji aby stosować nicienie? Czy nicienie potrzebują rejestracji fitosanitarnej?
  Czy potrzebuję licencji aby stosować nicienie? Czy nicienie potrzebują rejestracji fitosanitarnej?

  Nicienie są uważane za naturalnych wrogów szkodników w większości krajów. Do stosowania nicieni w Polsce nie jest wymagane pozwolenie.

 • Czy nicienie są kompatybilne z rolnictwem ekologicznym?
  Czy nicienie są kompatybilne z rolnictwem ekologicznym?

  W Unii Europejskiej są uważane za makroorganizmy i dlatego mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Opakowanie i formulacja

 • W jakiej formie dostarczane są nicienie?
  W jakiej formie dostarczane są nicienie?

  Nicienie muszą być zawieszone w żelu aby zapewnić im warunki do przetrwania. Hydrożel, w którym są zanurzone nicienie, jest wytworzony z soli sodowej będącej środkiem zatrzymującym wodę w rolnictwie.

 • Czy żel może być szkodliwy dla ludzi?
  Czy żel może być szkodliwy dla ludzi?

  Nie, żel jest nieszkodliwy dla ludzi.

 • Czy żel jest szkodliwy dla środowiska?
  Czy żel jest szkodliwy dla środowiska?

  Nie, żel nie jest szkodliwy dla środowiska, ryb, mikroorganizmów i organizmów glebowych. Ponadto żel nie ulega bioakumulacji w biosferze.

Przechowywanie i sposób użycia

 • Jak przechowywać produkt?
  Jak przechowywać produkt?

  Produkt należy przechowywać w wentylowanej lodówce w temperaturze 2-6° C niezwłocznie po ich otrzymaniu. Należy je wyciągnąć z opakowania termicznego, w którym są transportowane. Unikać układania ich w stosy, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Odpowiednie przechowywanie nicieni zmaksymalizuje ich trwałość. Nie wolno ich zamrażać.Jeśli nie można wyciągnąć nicieni z opakowań termicznych należy pozostawić otwartą pokrywkę.

 • Jak długo mogę przechowywać produkt?
  Jak długo mogę przechowywać produkt?

  Nicienie można przechowywać w wentylowanej lodówce aż do daty ważności na opakowaniu. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się unikanie układania opakowań w stosy, by nie zaburzyć wentylacji.

 • Czy nicienie umierają po osiągnięciu "daty przydatności"?
  Czy nicienie umierają po osiągnięciu "daty przydatności"?

  Nie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wskazana na opakowaniu liczba nicieni będzie aktywna. Tym samym - nie możemy zagwarantować odpowiedniej skuteczności preparatu. Oczywiście, nie oznacza to, że użycie produktu krótko po dacie przydatności będzie nieskuteczne.