Koppert - Twitter Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Linkedin Koppert - Flickr

Przędziorki

Wprowadzenie

 

Przędziorki to szkodniki wielu upraw. Ich niezwykłe wprost zdolności reprodukcyjne sprawiają, że roztocza te w bardzo krótkim czasie wyrządzają olbrzymie szkody. Najgroźniejszy dla upraw pod osłonami jest przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Gatunki z rodzaju Tetranychus mogą także wyrządzać szkody w uprawach polowych.

 

Biologia

Cykl życiowy przędziorka chmielowca obejmuje pięć stadiów: jajo, larwa, pierwsze stadium nimfy (protonimfa), drugie stadium nimfy (deutonimfa) oraz postać dorosła. W uprawach można zaobserwować wszystkie pięć stadiów rozwojowych przędziorków.

 

 

Objawy żerowania

  • Osobniki dorosłe, nimfy i larwy przędziorka żerują na spodzie liści, powodując powstawanie żółtych plam. W przypadku silnie zaatakowanych roślin, żółknąć mogą całe liście. Prowadzi to do zahamowania wzrostu i obniżenia plonów. W skrajnych przypadkach rośliny mogą nawet zamierać.
  • Nimfy oraz osobniki dorosłe wytwarzają przędzę, która obniża walory estetyczne roślin. W przypadku pojawienia się dużej liczby szkodników, rośliny mogą zostać całkowicie pokryte przędzą.

Produkty do zwalczania przędziorków

Macrolophus pygmaeus (wcześniej znane jako Macrolophus caliginosus)

Neoseiulus californicus (wcześniej znane jako Amblyseius californicus)

Feltiella acarisuga

Phytoseiulus persimilis

EN - NL - FR - ES - DE - PL - RU - IT
A A A