Koppert - Twitter Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Linkedin Koppert - Flickr

Ule MINIPOL

Bombus terrestris

  

 

Trzmiel ziemny Bombus terrestris

Opakowanie

Bombus terrestris (trzmiel ziemny)

Zawiera: kolonię z osobnikami (poczwarki, jaja i larwy), zbiornik z pożywką.


Zastosowanie

Do optymalnego zawiązywania owoców w uprawach pomidorów i innych uprawach, zarówno szklarniowych, jak i polowych.

 

Wprowadzenie
Instrukcja obsługi (PDF)

 • Najlepiej ustawić ule na poziomej platformie (pochylenie może spowodować wyciekanie pożywki).

 • Należy upewnić się, czy otwory wylotowe uli stojących na tej samej półce skierowane są w różnych kierunkach.
 • Po umieszczeniu ula we właściwym miejscu należy pozostawić trzmiele na co najmniej 10 minut
  , by się uspokoiły. Potem można otworzyć wlot

 • By zapobiec ucieczce robotnic, otwory wylotowe ula należy w miarę możliwości otwierać tylko wtedy, gdy wietrzniki szklarni są zamknięte.
   

Warunki środowiskowe

 • Trzmiele Minipol zapylają najskuteczniej w temperaturach 8-28°C, 50-85% RH

 • W razie konieczności należy zapewnić dodatkową osłonę przed słońcem, na przykład umieszczając przy ulach płyty styropianu.

 • W bezpośrednim sąsiedztwie dopływu dwutlenku węgla jego stężenie może osiągnąć poziom niebezpieczny dla trzmieli. Z tego powodu zalecane jest zamknięcie wylotów CO2 w pobliżu uli.
   

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin

Jeśli konieczne okaże się zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin, system BEEHOME pozwoli na zgromadzenie wszystkich robotnic w ulu.

 

Ul posiada dwa otwory. Przez jeden otwór trzmiele mogą przelatywać w obu kierunkach. Drugi otwór posiada funkcję zwaną „Beehome” - trzmiele mogą przez niego wlatywać do ula, lecz nie mogą wydostać się na zewnątrz. By zatrzymać trzmiele w ulu, należy zatem zamknąć otwór wylotowo-wlotowy. W ciągu godziny wszystkie trzmiele wrócą do ula. 

Przed zastosowaniem pestycydów należy zawsze zapoznać się z informacjami na temat skutków ubocznych pestycydów lub skonsultować się z naszym doradcą.

 

Uwagi

 • Pożywka znajdująca się w ulu wystarcza na cały okres życia kolonii.
 • Ule należy zabezpieczyć przed mrówkami, na przykład barierą z tłuszczu lub lepu na owady.
 • Należy unikać stykania się roślin z ulem, co mogłoby spowodować przedostawanie się mrówek do ula.
 • Jeżeli zapylanie wymagane jest przez dłuższy okres czasu, należy regularnie wstawiać nowe ule do szklarni.


Widoczne efekty

Trzmiel odwiedzający kwiat pomidora zostawia na nim ślady. Do dobrego zapylenia wystarczy jedna wizyta. Zaleca się sprawdzanie występowania śladów, gdy kwiaty są otwarte. W normalnych warunkach pogodowych oraz przy prawidłowym stanie roślin odsetek kwiatów noszących ślady żuwaczek trzmiela powinien wynosić 90-100% otwartych kwiatów.

W większości innych upraw trzmiele nie pozostawiają widocznych śladów na kwiatach.

 

Środki ostrożności

Trzmiele przywabiane są przez określone kolory i zapachy, na przykład niebieską odzież, wodę po goleniu, kosmetyki do makijażu, itp. Owady te nie są agresywne, lecz mogą użądlić w obronie własnej. Skutkuje to najczęściej jedynie miejscowym obrzękiem i swędzeniem, nie stwarzając żadnego zagrożenia dla zdrowia. Dostępne w aptekach i drogeriach środki (np. Azaron lub After Bite) złagodzą te objawy.

U niektórych osób po użądleniu przez trzmiela może wystąpić reakcja alergiczna. Jej symptomy to ból i swędzenie w innych miejscach, niż miejsce użądlenia, czasem także na całym ciele. Inne możliwe objawy obejmują zaczerwienienie skóry, pęcherze, problemy z oddychaniem, nudności, kichanie, swędzenie nosa, gardła lub oczu.

W przypadku takich objawów należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Tutaj uzyskać można więcej informacji na temat użądleń trzmieli.


Ważne!

Liczba uli powinna być dostosowana do sposobu działania oraz spodziewanego w danej uprawie efektu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z doradcą Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy.

 

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.
Sprawdź lokalne wymogi rejestracji.

 

Firma Koppert Biological Systems nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody lub nieskutecznosc
spowodowane niewlasciwym zastosowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem zalecen uzycia.

Użądlenia trzmieli

Produkty do zapylania

Lucilia sericata

Bombus terrestris

Bombus terrestris

Bombus terrestris

EN - NL - FR - ES - DE - PL - RU - IT
A A A